Cryolipolys – Fettreducering genom nedkylning

VAD ÄR CRYOLIPOLYS?

Fettreducering genom nedkylning kallas cryolipolys eller fettfrysning. Det är en isande kall behandling där fettcellerna kyls ner och långsamt dör genom så kallad apoptos vilket innebär en programmerad celldöd, medan all annan vävnad såsom hud, nerver och muskler inte påverkas alls. Precis som vid en kirurgisk fettsugning är resultatet permanent eftersom cellerna inte bara tömts på sitt innehåll, utan dessutom dött och under en period på 6-12 veckor rensas ur kroppen! De skadade fettcellerna börjar brytas ned och transporteras till levern där de tas hand om och förbränns.

Cryolipolys används i första hand för att reducera fett från magen, höfter, rygg, bh-band, baksida armar och lår.

Under behandlingen appliceras ett speciellt kylmembran över området innan munstycket placeras och aktiveras. Det utvalda området sugs in i munstycket och kyls ner upp till 8 minusgrader i ca 30-40 minuter. I början känner du bara det kraftiga suget och en kylande känsla. Efter några minuter har kylan bedövat området fullständigt och du känner absolut ingenting. Du kan faktiskt i lugn och ro läsa en tidning eller bara vila. Efteråt avlägsnas munstycket och området masseras.

Det går att behandla samma område upp till 3 gånger med 6-8 veckors mellanrum. Det beror helt på hur tjockt fettet är i huden.

Ca 25 % av resultatet syns redan efter 4-6 veckor. Det slutgiltiga resultatet syns först efter ca 3 månader. Redan vid första behandlingen, i de flesta fall, kan man se ca 20-25% fettminskning.

FÖR VILKA PASSAR FETTFRYSNING?

De allra flesta människor kan få en behandling. Du ska vänta minst 12 månader om du nyligen har opererats på det området du vill behandla. Behandlings området måste vara fritt från skada, infektion eller irritation. Dessutom kan vissa köldrelaterade sjukdomar eller bråck omöjliggöra en cryolipolys. Gravida behandlas inte heller.

KAN MAN ÅTERGÅ TILL NORMALA AKTIVITETER DIREKT EFTER EN FETTFRYSNING?

Cryolipolys är en icke-kirurgisk behandling och patienten kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandlingen. Efter genomförd fettreducering med Cryolipolys, kan risk föreligga i form av rodnader i huden, blåmärken samt tillfälligt känselbortfall. Inga av dessa symtom är permanenta utan försvinner gradvis inom någon eller några veckor.

 

Pris: En applikation 3000 kr, två applikationer 6000kr

Klinikpolicy

Inför din behandling krävs konsultation:

Enligt lag behöver du genomgå en konsultation inför din behandling. Konsultation och behandling kan inte genomföras samma dag.
Betänketiden för estetiska laserkirurgi  är 7 dagar. Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar. 18 års gräns gäller vid alla estetiska behandlingar.

Betalning:

Du kan välja att betala med swish, kontokort eller kontant. Prissatta behandlingar på Bokadirekt går att betala med Klarna. Vid uteblivet besök eller avbokning efter avbokningsmarginalen blir du  debiterad med 500 sek/påbörjade 20 min. Vid omfattande behandlingar, t.ex. intimkirurgi, ögonlocksplastik, trådlyft & övriga kirurgiska behandlingar, debiteras halva behandlingskostnaden.

Vid sjukdom:

Om du känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du avvakta med din behandling och kontakta oss snarast. 
Inga anhöriga eller medföljande vänner får följa med in på kliniken.
Vi ber dig som har småbarn att ej medtaga barnet till besöket.