Företagshälsovård

Satsa på bra hälsokontroller för dig och din personal – det ger dig trygg och frisk personal, minskade sjukskrivningskostnader och låg personalomsättning. Grunden i våra avtal är regelbundna hälsokontroller, eftersom vi vet att förebyggande vård gynnar såväl individ som företag. Företaget bestämmer själv med vilket intervall hälsoundersökningar skall utföras. Ditt företag debiteras endast för de tjänster som utnyttjas.

TJÄNSTER VI UTFÖR
  • Psykosocial rådgivning och behandling, psykosocialt samtalsstöd
  • Rådgivning och behandling, stöd vid stress, konflikter och kriser
  • Stressprofilbedömning
  • Livsstilsanalys, kost- och motionsrådgivning
  • Sjukvård och rehabilitering
  • Hälsosamtal och hälsoundersökningar
  • Allmän rådgivning per telefon. Vård och behandling av specialister
  • Vaccination och rådgivning inför utlandsresan
  • Vaccinering på arbetsplatser
  • Friskintyg vid anställning

Stor hälsokontroll (2 450:-)

Liten hälsokontroll (1 550:-)

Vill ni ha en offert? Skicka ett mail till oss med uppgifter om företagets namn, adress, postadress, telefon, antal anställda till NAB Kliniken

Klinikpolicy

Inför din behandling krävs konsultation:

Enligt lag behöver du genomgå en konsultation inför din behandling. Konsultation och behandling kan inte genomföras samma dag.
Betänketiden för estetiska laserkirurgi  är 7 dagar. Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar. 18 års gräns gäller vid alla estetiska behandlingar.

Betalning:

Du kan välja att betala med swish, kontokort eller kontant. Prissatta behandlingar på Bokadirekt går att betala med Klarna. Vid uteblivet besök eller avbokning efter avbokningsmarginalen blir du  debiterad med 500 sek/påbörjade 20 min. Vid omfattande behandlingar, t.ex. intimkirurgi, ögonlocksplastik, trådlyft & övriga kirurgiska behandlingar, debiteras halva behandlingskostnaden.

Vid sjukdom:

Om du känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du avvakta med din behandling och kontakta oss snarast. 
Inga anhöriga eller medföljande vänner får följa med in på kliniken.
Vi ber dig som har småbarn att ej medtaga barnet till besöket.