Vaginal tightening med HIFU

VAD ÄR VAGINAL TIGHTENING MED HIFU?

HIFU Vaginal föryngring/ tightening är den mest kraftfulla icke-invasiva, smärtfria försnävnings och föryngrings metoden. Resultaten är omedelbara och långvariga, och kräver ingen konvalescens/återhämtningstid.

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) är en biverknings- och smärtfri metod utan kirurgi där olika energier går ned med ett djup på upp till 4,5 mm. De fokuserade ultraljudsstrålarna konvergerar och skapar en termisk ”nodal point” på en mycket djupare nivå än vad liknande behandlingar är kapabla att göra.
HIFU Vaginal Tightening genererar nybildning av kollagen vilket ger upphov till uppstramning och föryngring av vaginan.

För optimalt resultat rekommenderas 2 behandlingar och behandlingen kan upprepas efter ett par år om man så önskar.

Proceduren tar ungefär 30 minuter. Vi rekommenderar våra patienter att undvika samlag under de närmast följande 3-4 dygnen efter behandlingen, då en viss ömhet kan förekomma.

I en del individuella fall kombinerar vi HIFU med laserbehandling, IntimaLase. Detta avgörs av behandlande läkare efter  genomgång av patientens anamnes och gynekologisk undersökning.

VEM ÄR LÄMPAD FÖR EN BEHANDLING AV VAGINAL TIGHTENING MED HIFU?

HIFU Vaginal föryngring/ tightening är en behandling som lämpar sig för kvinnor som önskar en tightare, trängre och mer elastisk vagina. Behandlingen är ej lämplig för personer som har metallimplantat. Dessutom rekommenderas behandlingen inte för gravida.

Behandlingen bör utföras efter avslutad menstruation. Vi behandlar ej kvinnor med veneriska sjukdomar, ej heller kvinnor med trauma i underlivet. Vidare rekommenderas att cellprover är tagna inom det senaste året.

VARFÖR SKA MAN VÄLJA HIFU VAGINAL TIGHTENING?

HIFU Vaginal Tightening är en enkel procedur som inte är tidskrävande och således kan utföras på en lunchrast. Enligt vår erfarenhet och studier upplever de flesta patienter ingen som helst smärta och behöver ingen återhämtningstid.

  • Proceduren är snabb, icke invasiv utan smärta.
  • Ingen sjukskrivning eller återhämtningstid är nödvändig.
  • Förbättrar styrkan, funktionen och elasticiteten av de vaginala musklerna.
  • Ökar den sexuella njutningen.
  • Ger bättre kontroll över urinblåsan.
VAD HÄNDER EFTER BEHANDLINGEN?

Man kan omedelbart återgå till sina vardagliga aktiviteter, men även om behandlingen inte kräver någon återhämtningstid rekommenderas patienten att vänta med träning och andra fysiskt krävande aktiviteter till 24 h efter proceduren. Sex bör man avvakta med i ca. 3-4 dagar.

För pris se prislista

Klinikpolicy

Inför din behandling krävs konsultation:

Enligt lag behöver du genomgå en konsultation inför din behandling. Konsultation och behandling kan inte genomföras samma dag.
Betänketiden för estetiska laserkirurgi  är 7 dagar. Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar. 18 års gräns gäller vid alla estetiska behandlingar.

Betalning:

Du kan välja att betala med swish, kontokort eller kontant. Prissatta behandlingar på Bokadirekt går att betala med Klarna. Vid uteblivet besök eller avbokning efter avbokningsmarginalen blir du  debiterad med 500 sek/påbörjade 20 min. Vid omfattande behandlingar, t.ex. intimkirurgi, ögonlocksplastik, trådlyft & övriga kirurgiska behandlingar, debiteras halva behandlingskostnaden.

Vid sjukdom:

Om du känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du avvakta med din behandling och kontakta oss snarast. 
Inga anhöriga eller medföljande vänner får följa med in på kliniken.
Vi ber dig som har småbarn att ej medtaga barnet till besöket.