Vanliga frågor & Svar

Injektionsbehandlingar

Laserkirurgi

Alla operationer medför risker, såsom blödning, eventuell infektion etc. Se informationen om den specifika operationen.

Snarkbehandling med laser