Xantelasma

VAD ÄR XANTELASMA?

Xantelasma är kolesterolbildningar, vanligtvis förekommande på undre och övre ögonlock.

Hur kan man ta bort Xantelasma?

Xanteslasma tas bort med laser eller diatermi. Behandlingsmetod och kostnad bedöms på plats och beror på områdets omfattning.
Xantelasma kan vara ett tecken på att du bör göra en hälsokontroll. I de fall där xantelasman är till följd av sjukdom är denna återkommande. Om du i grunden är helt frisk försvinner xantelasman och kommer inte tillbaka. Xantelasma är en åkomma som stör rent kosmetiskt, men den påverkar inte synen på något sätt. På grund av detta är det ovanligt att man kan få en operation betald via den skattefinansierade vården. Lösningen är att besöka en privatklinik.

Den främsta orsaken till xantelasma är förhöjda blodfetter och det är främst äldre som drabbas av åkomman. Om en yngre person drabbas av xantelasma är det ett tydligt tecken på förhöjda kolesterolvärden. När man upptäcker gula fläckar vid ögat bör man ganska snart boka en läkartid för att göra en komplett hälsoundersökning med blodprover. Höga halter av LDL-kolesterol kan nämligen ge upphov till allvarliga hälsoproblem.

Klinikpolicy

Inför din behandling krävs konsultation:

Enligt lag behöver du genomgå en konsultation inför din behandling. Konsultation och behandling kan inte genomföras samma dag.
Betänketiden för estetiska laserkirurgi  är 7 dagar. Betänketiden för estetiska injektionsbehandlingar ska vara minst 2 dagar. 18 års gräns gäller vid alla estetiska behandlingar.

Betalning:

Du kan välja att betala med swish, kontokort eller kontant. Prissatta behandlingar på Bokadirekt går att betala med Klarna. Vid uteblivet besök eller avbokning efter avbokningsmarginalen blir du  debiterad med 500 sek/påbörjade 20 min. Vid omfattande behandlingar, t.ex. intimkirurgi, ögonlocksplastik, trådlyft & övriga kirurgiska behandlingar, debiteras halva behandlingskostnaden.

Vid sjukdom:

Om du känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du avvakta med din behandling och kontakta oss snarast. 
Inga anhöriga eller medföljande vänner får följa med in på kliniken.
Vi ber dig som har småbarn att ej medtaga barnet till besöket.